Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w trakcie certyfikacji. Pracuję w nurcie integracyjnym. Terapia w tym podejściu pozwala korzystać z osiągnięć różnych nurtów psychoterapii, pozwalając dopasować sposób pracy do indywidualnego problemu pacjenta. Zakłada również, że drogą do zdrowia psychicznego jest harmonijne doświadczanie siebie w zakresie przeżywania, myślenia i działania. 

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Prowadzę terapię w języku polskim i angielskim (therapy in English). Tu można przeczytać moje odpowiedzi na pytania pacjentów: https://www.znanylekarz.pl/pytania-i-odpowiedzi/katarzyna-zalewska

Uczestniczę w programie wsparcia pracowników medycznych, rodzin i ofiar epidemii:  https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/

 

Wyszkolenie:

  • - 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia Uniwersytetu Wrocławskiego
  • - 4-letni specjalistyczny kurs psychoterapii, uprawniający do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii
  • - 2-letni staż w Wojewódzkiej Przychodni Leczenia Uzależnień we Wrocławiu
  • - Półroczny staż w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego
  • - Studia podyplomowe „Diagnoza Kliniczna i Psychoterapia”, SWPS
  • - Roczny staż w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie